Zajímavosti ze světa vědy a techniky

Technika

·         Využití šamponových přípravků do poslední kapky. Navíc bez zbytečné námahy, která stejně nikdy nevedla k úspěšnému vypuzení všech zbytků šampónu v láhvi, nebude již brzy tak obtížné.  A to vše díky výzkumu na Ohijské státní univerzitě. Upravené vnitřní stěny nádob snižující přilnavost, které v dnešní době používají firmy vyrábějící uzavíratelné obaly pro potraviny, jsou na trhu již dlouhodobě. Tyto upravené povrchy vně nádob neměli žádný odpuzující účinek na mýdlo z důvodu jeho povrchového napětí.
černá díra
Nově bude vnitřní stěna, složena z mikroskopických struktur ve tvaru Y. Tvar velkého ypsilon, tvoří úžlabí, v němž vznikají velmi drobné vzduchové polštářky a pomocí nich, je mýdlo udržováno nad povrchem, ke kterému by normálně mělo šanci přilnout. A to Vše jen proto, aby se všechen šampón mohl dostat na Vaše překrásné vlásky.
·           V případě, že se Vás někdo pokusí urazit nařčením „máš ptačí mozek“ reagujte jako by Vám právě složil poklonu. Protože tomu tak opravdu je. Celou dobu jsme si mysleli, že ptáci díky malé mozkové kapacitě hůře zpracovávají informace. Jenže ptačí mozky mají podstatně vyšší koncentraci neuronů než mozky savců. Velcí papoušci mohou dokonce dosahovat vyššího počtu neuronů v předním mozku než opice. Tato neurony nahuštěná mozková tkáň umožňuje některým ptákům používat nástroje, řešit rébusy, plánovat do budoucna. Nebo se jen rozpoznat v zrcadle.
papoušek s klíčema
·         Před necelými čtyřmi miliardami let obří černá díra pohltila hvězdu. A osmadvacátého března 2011 se podařilo díky rentgenovému záření, které doputovalo na zemi, zmapovat disk černé díry. Vědci pochopili, že monitorují dopady roztržení hvězdy slapovými jevy.  Hvězda uprostřed galaxie byla rozervána obří černou dírou. Materiální části hvězdy byly vtaženy k černé díře a stvořili akreční disk s výtryskem plazmatu, který je namířen přímo naším směrem.

Technika
Předpovídání počasí nemusí být věda

Předpovídání počasí se neustále vyvíjí a úzce souvisí s tvorbou počítačových programů, tzv. numerických modelů. Česká republika má údajně jeden z nejpřesnějších (model Aladin) a jestliže potřebujete znát předpověď s nejvyšší přesností, porovnejte mezi sebou alespoň modely tři. Spolehlivý je např. norský a kanadský . Jestliže se nacházíte někde …

Technika
Robotické vysavače – co zvládnou a co ne

Robotické vysavače se v zásadě odlišují ve způsobu použití. Prvním typem jsou stroje, které lze využít výhradně v jednoduchých místnostech, obvykle čtvercového nebo obdélníkového průřezu. Jsou to tzv. modely bez navigace a pracují na principu nárazníku, který je po každém nárazu na překážku nasměruje jiným směrem. Jedná se tedy o jednoduché přístroje …